ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเสน่ห์และความรัก มีความโรแมนติก รักใครรักจริง มักจะแสดงออกให้คนรักได้เห็นถึงความพยายามต่างๆ เป็นคนที่มีความเสียสละกับคนรอบข้าง นึกถึงผู้อื่นก่อนตนเองเสมอ หน้าที่การงานมีความรับผิดชอบสูง รู้จักกาลเทศะ ไม่ชอบการโอ้อวดตนเอง อนาคตจะมีความก้าวหน้าและรุ่งเรือง ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีขึ้น หากมีเจ้านายที่ดีจะได้ทำงานที่สบายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย อุปสรรคปัญหามักจะเบาบาง ไม่ค่อยมีความรุนแรง