ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีภพอันประเสริฐ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำ ด้วยพลังจากดวงดาวที่ส่งผลโดยตรงกับลักษณะนิสัยของตัวบุคคลเอง ทำให้เป็นคนที่มีความทะเยอทะยาน มั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้อย่างเด็ดเดี่ยว มีความรอบครอบและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติ ไม่กระวนกระวาย เป็นที่เคารพนับถือของลูกน้องและคนรอบข้าง หน้าที่การงานมีโอกาสขยับขยายให้ใหญ่โตมากขึ้นในอนาคต แต่ต้องระวังการลงทุนร่วมกับผู้อื่น