ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง แสงสว่างอันรุ่งเรือง

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตจะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยดี แต่อาจจะมีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาอย่างมากมายพอสมควร แต่จังหวะและหน้าที่จะส่งผลให้ความยุ่งยากต่างๆเบาบางลง งานในช่วงแรกอาจจะเข้ามามากจนรู้สึกหนักหนาเกินตัว เป็นเหตุให้เจ็บป่วยได้ แต่พลังของดวงดาวอาจจะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นตามลำดับ มีความรุ่งเรืองในอนาคต และสิ่งที่ตามมาจากในอดีตที่เคยลงแรงเอาไว้จะกลับมาให้ผลในไม่ช้า