ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การกอดรัด

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความเพ้อฝัน ไม่ค่อยลงมือทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ส่งผลให้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ค่อยกล้าที่จะแสงดออก ไม่แน่ใจในความคิดของตน จะต้องได้รับการสนับสนุนจากมิตรสหายหรือผู้หลักผู้ใหญ่จึงจะทำให้สามารถพบเจอกับความก้าวหน้าได้ หน้าที่การงานต้องใช้เวลาในการเรียนรู้พอสมควรจึงจะสามารถทำได้อย่างราบรื่น การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะต้องรอเวลาการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง