ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความสวยเหมือนพระจันทร์

ชื่อนี้มักจะมีชีวิตที่วุ่นวายสับสนในช่วงแรก การลงทุนติดต่อซื้อขายทำธุรกิจกับใครมักจะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ ต้องได้รับการหนุนนำช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีหุ้นส่วนที่คอยเป็นที่ปรึกษา ความสำเร็จจะต้องรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมจึงจะสามารถทำให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว การเริ่มต้นสิ่งใดอาจจะนำพาความกดดันอึดอัดใจมาบ้าง แต่ในอนาคตจะมีความสุขสบายมั่งคั่ง มีเงินทองให้ใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือ