ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีอำนาจ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด เต็มไปด้วยไหวพริบและความสามารถในการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด มักจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นอยู่เสมอ อุปสรรคมักจะเข้ามาเป็นระยะๆ ไม่ค่อยมีความแน่นอน การเลื่อนตำแหน่งต้องพยายามประคับประคองให้ดี มิเช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดการถูกแย่งชิงเอาได้อย่างง่ายดาย ด้านการเงิน โดยรวมแล้วมีฐานะปานกลาง ไม่ค่อยขัดสนแต่ก็ไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างมากมาย