ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การสมดั่งที่ใจคิด

ชื่อนี้เป็นคนที่มีสองบุคลิกที่แปลกแยกในตนเอง ภายนอกดูเป็นคนร่าเริงแจ่มใส แต่ภายในเป็นคนที่จริงจัง มีเหตุมีผล ไม่ค่อยแสดงออกถึงอารมณ์ในแง่ลบให้กับผู้อื่นได้เห็นมากนัก มีภาวะความเป็นผู้นำอยู่ในตัวสูง การทำงานมักจะสมาธิจดจ่อได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่พอใจของเจ้านาย การเลื่อนตำแหน่งในอนาคตจะได้มาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว มีชื่อเสียงภายในข้ามคืนหรือข้ามวันจนตั้งตัวไม่ทัน