ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีศีลสม่ำเสมอ

ชื่อนี้มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว เป็นคนที่ใจอ่อนและเชื่อคนง่าย ส่งผลให้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือ ยามที่ชีวิตรุ่งโรจน์ก็อาจจะทำให้มีผู้คนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จนชีวิตเกิดความตกต่ำอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว หน้าที่การงานโดยรวมหากตัดสินใจเริ่มต้นสิ่งใดแล้ว อาจจะต้องใช้เวลาในการขยับขยายกิจการอยู่พอสมควร แต่อนาคตชีวิตจะดีขึ้น อุปสรรคต่างๆที่เคยมีเบาบางลงไป มีความราบรื่นและสงบสุขด้วยดี