ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความไม่หวั่นไหว

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความรักในอิสรพภาพ ชอบการใช้ชีวิตแบบสันโดษ ไม่ค่อยมีความทะเยอทะยาน ชอบการปลีกวิเวก มีเพื่อนฝูงอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก โดยส่วนมากความสำเร็จมักจะได้มาด้วยความสามารถของตนเอง จึงอาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆอยู่บ้างเป็นครั้งคราว จึงอาจจะต้องใช้เวลาและความอดทนอยู่พอสมควร ด้านความรักจะได้คู่ครองที่เป็นคนใจร้อน หวาดระแวง อาจจะทำให้เป็นทุกข์ เหมาะการใช้ชีวิตโสด