ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความสง่างามยิ่ง

ชื่อนี้เป็นคนที่มีแต่ผู้คนคอยอิจฉาริษยา ด้วยเป็นคนที่ทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงาม มีหน้าที่การงานที่มั่นคง ก้าวหน้าด้วยความสามารถของตนเองทั้งสิ้น หากเป็นหญิงจะเป็นหญิงเก่ง มีความสามารถเป็นที่ชื่นชมของผู้หลักผู้ใหญ่ ได้รับการอุ้มชู มีผู้คนเอ็นดูและให้การช่วยเหลือเสมอ หากเป็นชายจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในหน้าที่และชีวิตครอบครัวที่จะกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี มีความสงบสุขและราบรื่น