ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง เทวดาที่ยิ่งใหญ่

ชื่อนี้เป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความคิดที่ดี ชอบการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ทำให้เป็นที่รักของผู้คนที่ได้ทำความรู้จัก ด้วยเป็นคนที่มีสติปัญญาดีจึงได้รับการช่วยเหลือ ส่งผลให้หน้าที่การงานมีความรุ่งเรือง เต็มไปด้วยความก้าวหน้า มีความรู้ความสามารถและรู้จักการพัฒนาตนเอง อนาคตจะได้พบเจอกับสิ่งที่คาดหมายเอาไว้ในอดีต ความรักต้องระวังคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ แต่หากได้คู่ครองดีจะทำให้ชีวิตราบรื่นมากขึ้น