ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การเป็นที่พึ่งอันยิ่งใหญ่

ชื่อนี้มักจะเหมาะสมกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง เนื่องด้วยเป็นชื่อที่จะส่งผลให้ชีวิตมีความก้าวหน้า จะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีความรุ่งเรือง เต็มไปด้วยลูกน้องและบริวารรายล้อม จะเป็นที่พึ่งของครอบครัวและคนรอบข้างได้ ดังนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความเข็มแข็ง และอดทน มีพลังของความเก่งกล้าในการเผชิญหน้าต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆอย่างที่ไม่หวาดหวั่น ในส่วนของความรักระวังมือที่สามและความไม่เชื่อใจต่อกัน