ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความยิ่งใหญ่

ชื่อนี้เป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังของความรุ่งเรือง เป็นคนที่มีชีวิตและความสำเร็จรออยู่อย่างมากมาย ด้วยหน้าที่การงานที่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้มีความมั่นคงในระยะยาว เป็นคนที่สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้ดี มีความโดดเด่นในการพูด หากทำธุรกิจของตนเองจะส่งผลให้เป็นคนที่ได้รับการช่วยเหลือ แต่ต้องระวังการลงทุนร่วมหุ้นกับคนที่ไม่น่าไว้วางใจ มีดวงที่จะถูกเอาเปรียบได้สูง