ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีร่างงาม

ชื่อนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ที่เป็นมิตร สร้างความโดดเด่นในความมีเสน่ห์และความสามารถในการพูดเจรจา มักจะเป็นคนที่มีความรักสวยรักงาม ชอบการแต่งตัวให้ดูดีอยู่เสมอ รักการเข้าสังคม มีความสามารถที่จะเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เป็นผู้ที่ได้รับความรักเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากคนในครอบครัว มีโชคในการได้คู่ครองที่ดี มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน จึงทำให้เป็นคนที่มีฐานะและอาจจะได้ลาภลอยกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงภายในข้ามคืนได้