ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ลูกชายที่มีเดช

ชื่อนี้เป็นคนที่มีอุปนิสัยแปลกแยกจากตัวเอง หรือเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสองบุคลิก เพราะภายนอกดูจะเป็นคนที่แข็งแกร่ง มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ดูเป็นคนที่มีความอดทนสูง แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความอ่อนไหว มีความกลัวต่อการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆ และยังเป็นคนที่เอาแต่ใจตนเอง ทำให้บางครั้งไม่สามารถที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ แต่โดยรวมแล้วเป็นคนที่มีคนรักมาก มีเพื่อนฝูงรายล้อม ได้รับการช่วยเหลือยามทุกข์ยากอยู่เสมอ