ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีชื่อเสียงฟุ้งไปทั่ว

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่น มีพลังของความเป็นผู้นำหนุนนำชีวิตอยู่ จึงส่งผลให้เป็นคนที่มีนิสัยสงบ เยือกเย็น มีเหตุมีผล รู้จักการจัดการและวางแผนต่างๆในชีวิตได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ในอนาคตจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างก้าวกระโดด จนกลายเป็นเจ้าคนนายคนหรือได้รับมอบหมายในตำแหน่งหน้าที่ๆใหญ่โต มีชื่อเสียง และเกียรติยศ แต่อาจจะแลกมาด้วยงานหนักและความเหน็ดเหนื่อย คู่ครองจะพบเจอกับคนที่สามารถดูแลพึ่งพาอาศัยได้