ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง แสงสว่างที่เงางาม

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความรู้กว้างขวาง มีความรู้ความสามารถมาก มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด มักจะตัดสินใจทำอะไรได้อย่างแม่นยำไม่ค่อยผิดพลาด กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆที่เข้ามาอย่างไม่หวาดหวั่น กล้าได้กล้าเสีย ส่งผลให้เป็นคนที่มีชีวิตโลดโผน จริงจังกับการทำงาน เหมาะสมกับงานที่เป็นนายตัวเองมากกว่าการเป็นลูกจ้าง ความสำเร็จในอนาคตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในปัจจุบัน หากทำวันนี้ได้ดี อนาคตจะพบเจอกับความมั่นคงและก้าวหน้าอย่างยิ่งยวด