ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง แสงสว่างที่สวยงาม

ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างกว้างไกล มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการไว้วางใจจากเจ้านายให้ทำหน้าที่ๆมีความสำคัญ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดจากการพัฒนาตนเองจนได้รับการยอมรับจากคนในสังคม หน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรือง ด้วยบุญกุศลเก่าจะชักนำพาเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต จะได้รับการตอบแทนจากการช่วยเหลือผู้อื่นในอดีต มีโชคในเรื่องคู่ครอง จะได้คู่ครองที่มีฐานะ มีความมั่นคงและอบอุ่น