ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง รางวัลแห่งชัยชนะ

ชื่อนี้เป็นชื่อที่ได้รับพลังความรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิต พลังจากดวงดาวจะเป็นตัวผลักดันให้การตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้อง ในส่วนของหน้าที่การงาน ถือได้ว่ามีความสำเร็จรออยู่อย่างมากมาย การหาจังหวะโอกาสที่ดีจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จได้รวดเร็ว อีกทั้งการได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยให้เป็นคนที่มีชีวิตการงานที่มั่นคง การเงินมั่งคั่ง ด้านคู่ครองมีความโดดเด่นเพราะจะได้คนที่ดี สามารถพึ่งพาอาศัยได้