ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ประสาทความรู้สึกหรือจมูก

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยชอบศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ค่อยอยู่เฉย ชีวิตมีเรื่องราวต่างๆเข้ามามากมายทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี
เป็นคนมีความขยันมั่นเพียร อดทน ไม่เคยบ่นหรือท้อแท้ชีวิตยามที่ทุกข์ยากลำบาก ทำให้ในอนาคตจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ชีวิตจะได้พบกับหน้าที่การงานที่มีความมั่นคง มีความก้าวหน้าและมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของผู้คนรอบข้าง ได้รับการนับหน้าถือตา ชะตาชีวิตมักจะต้องต่อสู้เพียงลำพัง ไม่มีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือ ต้องต่อสู้อย่างยากสำบากด้วยลำแข็งของตนเอง แต่ให้ระวังในเรื่องความรักท่าอาจจะฉุดรั้งชีวิตให้ตกต่ำในอนาคต