ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความสมดังใจ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยชอบการการวางแผน มักจะชอบคิดทำโครงการใหญ่ๆขึ้นมา มีความมุ่งมั่นในการทำความฝันต่างๆให้ประสบความสำเร็จ เป็นคนมีนิสัยเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความทะเยอทะยาน ใฝ่สูง แต่มักจะแฝงไปด้วยอารมณ์โกรธ เป็นคนใจร้อน ทำให้บางครั้งกลายเป็นคนหัวดื้อ ไม่ค่อยฟังคำเตือนผู้อื่น แต่ชีวิตจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ ชอบสังเกตและแก้ปัญหาต่างๆ หน้าที่การงานจะมีความมั่นคงสูง มีความราบรื่นในการดำเนินชีวิตในอนาคตเป็นอย่างดี