ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง วิชาความรู้ในการทำให้สิ้นกิเลส

ชื่อนี้ถือได้ว่าเป็นชื่อที่ดีเป็นอย่างมาก เพราะพลังจากชื่อนี้จะส่งผลให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญเกือบตลอดทั้งชีวิต ปัญหาที่เข้ามาให้กังวลใจจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้าง ทั้งมิตรสหายและคนในครอบครัวต่างรักใคร่ต่อกัน แถมยังเป็นคนที่มีสติปัญญาดี ทำให้หน้าที่การงานมีความรุ่งเรือง ชีวิตรุ่งโรจน์มั่นคง มีความสุขกายสบายใจ ถามหาความรักกับเพศตรงข้ามก็จะได้คู่ครองที่อบอุ่น และเอาใจใส่เป็นอย่างดี