ชื่อมงคลหมวด ก

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง หญิงสาวที่มีค่าดั่งทองคำ ชื่อนี้มักจึงดูดมิตรภาพ ทำให้มีเพื่อนมีฝูงมากหน้าหลายตา และมักจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรู้จัก สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงได้ เป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ถูกสั่งสอนมาให้มีความเรียบร้อย เป็นคนอ่อนหวานนุ่มนวล กิริยามารยาทน่าชื่นชม เป็นคนมีเสน่ห์ ชอบสังเกตสิ่งรอบตัว อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ท้องฟ้าที่ประกายงามเรืองรอง ชื่อนี้มีความโดดเด่นในด้านสติปัญญา ความฉานฉลาดและไหวพริบ เป็นคนเก่ง ชอบศึกษาหาความรู้ ทำให้พื้นฐานชีวิตเป็นคนที่จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยง่ายดาย เป็นคนชอบคิด มักจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมา เมื่อมีปัญหาเข้ามาในชีวิตจะสามารถควบคุมอารมณ์และใช้สติในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งทอง ชื่อนี้มีพลังของความโดดเด่นโชติช่วง เต็มไปด้วยเสน่ห์ มีความคิดการตัดสินใจที่รวดเร็ว เป็นคนที่มีสติปัญญาดี มักจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ การทำงานจะมีคนคอยหนุนหลังสนับสนุน ชะตาชีวิตทำให้มีนิสัยเป็นคนขี้สงสาร ทำให้เป็นจุดด้วยที่อาจจะทำให้ผู้อื่นเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง เทวดาดั่งทอง ชื่อนี้ชีวิตมักจะไม่คงเส้นคงวา มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกะทันหันอยู่บ่อยครั้งจนตั้งตัวไม่ทัน ชีวิตที่เคยรุ่งเรืองอาจจะตกต่ำลงได้ง่ายๆเพียงชั่วพริบตา การทำงานมักจะต้องมีการเดินทางอยู่บ่อยครั้ง ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทาง อาจจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อเข้าโรงพยาบาล อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ทองจากสรวงสวรรค์ ชื่อนี้มักจะมีนิสัยชอบและสนใจในเรื่องราวเร้นลับ เป็นคนแปลกๆ ช่างจินตนาการ ชอบชีวิตที่ไม่ซ้ำซากจำเจ จะรู้สึกตื่นเต้นท้าทายหากชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หากมีปัญหาจะไม่ยอมท้อถอย รักในการเดินทาง ไม่ชอบทำงานอยู่กับที่ การประสบความสำเร็จมักจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาผู้อื่น อ่านต่อที่นี่...