ชื่อมงคลหมวด ก

การตั้งชื่อนี้มีคำแปลชื่อเป็นชื่อมงคล สื่อถึงเผ่าพงศ์ของดอกบัว ชื่อมงคลนี้ โดดเด่นในเรื่องของความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาดีเลิศ มีความว่องไวในการแก้ปัญหาและตัดสินใจลงมือกระทำการต่างๆ นิสัยเป็นคนไม่ค่อยไว้ใจผู้อื่นมากนัก โดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิท ก็จะยิ่งพยายามทำตัวออกห่างให้มากที่สุด ทำให้ไม่ค่อยเสียทรัพย์หรือโดนหลอกลวงได้ง่ายๆ อ่านต่อที่นี่...
การตั้งชื่อนี้ มีคำแปลชื่อ สื่อถึงการไหว้ การตั้งชื่อนี้ เต็มไปด้วยความลุ่มหลงมัวเมา ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหา อุปสรรคขวากหนาม การดำเนินชีวิตไม่ค่อยราบรื่น มักจะต้องพบเจอกับการสูญเสียอยู่บ่อยครั้ง เป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บถามหา ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ทำให้มีนิสัยเป็นคนเงียบขรึมเก็บกด ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนมากนัก อ่านต่อที่นี่...