ชื่อมงคลหมวด จ

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง วงศ์ตระกูลที่รุ่งเรือง ชื่อนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงในเรื่องการประสบโชคลาภต่างๆ ไม่ค่อยมีโอกาสเข้ามาให้ได้ไขว่คว้า ชีวิตมักจะต้องดิ้นรนหรือร่อนเร่พเนจรในช่วงแรกๆ อุปสรรคต่างๆในชีวิตเข้ามาอย่างไม่ได้พัก ชีวิตต้องพบเจอกับความทุกข์กายทุกข์ใจอยู่ทุกวัน แต่ชะตาชีวิตในอนาคตจะเป็นคนที่เป็นผู้นำคนอื่น อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความงามดั่งพระจันทร์ ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยละเอียดรอบคอบ มักทำงานสิ่งใดอย่างไม่ประมาท หากได้รับมอบหมายงานใหญ่ๆก็มักจะวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการคิดที่ซับซ้อนได้อย่างเฉียบแหลม เหมาะกับการทำงานที่มีความละเอียดอ่อน เป็นคนที่มีสมาธิดี สามารถจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าได้เป็นอย่างดี อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความประพฤติ ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเสน่ห์ เป็นคนที่มักจะมีผู้คนคอยเข้ามาให้การช่วยเหลือยามยากลำบาก เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น โดยเฉพาะเพื่อนฝูง เป็นคนมีเพื่อนมาก ชอบการช่วยเหลือผู้อื่นยามลำบาก ชะตาชีวิตจะมีความสุขสบายในอนาคตอย่างอุดมสมบูรณ์ มีเงินทองมากมายให้ได้ใช้อย่างไม่ขาดมือ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ต้นไม้ที่มีผลสุกเหลือนวล ชื่อนี้เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ มีความฉลาดหลักแหลม มีความรอบรู้อยู่ในตัวเองสูง เป็นคนที่มีความอ่อนแอแฝงอยู่ ภายนอกอาจจะดูเข้มแข็งแต่ภายในกลับอ่อนแอ มักจะชอบเอาแต่ใจตัวเอง ไม่ค่อยฟังเหตุผลของคนอื่น เอาตนเองเป็นที่ตั้ง จนบางครั้งเป็นที่เอือมระอาของเพื่อนฝูง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความสว่างดุจดั่งกลางวัน ชื่อนี้เป็นคนที่จะมีการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานไปในทางดี ชีวิตไม่ตกต่ำ หากเจอเรื่องเลวร้ายมักจะมีคนคอยยื่นมาเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ไม่ขาดสาย หน้าที่การงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีเพื่อนร่วมงานคอยให้คำปรึกษาและดูแลอยู่เสมอ หากมีเจ้านายที่ดี หน้าที่การงานจะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีก อ่านต่อที่นี่...