ชื่อมงคลหมวด จ

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง พระนารายณ์ ชื่อนี้เป็นคนที่มีบุญวาสนาสูง มักจะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะ จึงทำให้ช่วงชีวิตในวัยเด็กสุขสบาย ไม่ค่อยได้รับความยากลำบาก เมื่อโตขึ้นมักจะมีหน้าที่การงานที่ดี ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวาย มีผู้ใหญ่คอยเป็นที่พึ่งและให้คำปรึกษาอยู่เสมอ ชีวิตมักจะประสบความสำเร็จได้ดี มีความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง - ชื่อนี้เป็นคนที่มักจะมีฐานะในการำเนินชีวิตไม่เลวร้าย แต่ก็ไม่ได้โอ่อ่ามากนัก หน้าที่การงานมักจะเป็นไปอย่างกลางๆ มีชีวิตพออยู่พอกิน เป็นคนที่มีมิตรเพื่อนฝูงมาก มักจะเป็นคนที่มีสองบุคลิกในตัวเอง บางครั้งเป็นคนนิ่งเงียบชอบปลีกตัวอยู่คนเดียวจนอาจกลายเป็นคนเก็บกด แต่บางครั้งกลับชอบการเข้าสังคม อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การเจริญด้วยธรรมสี่อย่าง ชื่อนี้หากมีชีวิตในช่วงเริ่มต้นสุขสบาย ชีวิตในช่วงต่อๆไปจะยิ่งสบายมากขึ้นไปอีก แต่ถ้าหากในช่วงชีวิตเริ่มต้นด้วยความลำบาก ก็จะต้องมุมานะอดทนต่อสู้อย่างยากลำบากพอสมควรจึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้ นิสัยเป็นคนมีไหวพริบปฏิญาณที่เฉียบแหลม มีความกระตือรือร้นสูงในการทำงานต่างๆ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง พระนารายณ์ทรงจักร ชื่อนี้เป็นคนที่มีช่วงชีวิตที่มีความรุ่งเรือง เป็นที่น่าอิจฉาของผู้อื่น มีนิสัยรอบครอบ ชอบการคิดที่มีความซับซ้อน มีเหตุมีผลในการคิด เป็นคนไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต หากสิ่งใดมีความเสี่ยงจะติสินอย่างแยบยล หากไม่มั่นใจก็มักจะหาที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ เป็นคนที่ยึดมั่นในความถูกต้อง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง เทพทั้งสี่ ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความรุ่งเรืองในชีวิต ชีวิตมีแต่ความสุขคอยหนุนนำให้หน้าที่การงานก้าวหน้า มีฐานะมั่นคง เป็นคนที่ชอบการเข้าสังคม มักจะสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เป็นคนมีมารยาท วางตัวได้อย่างสุขุม ไม่ชอบการข่มเหงดูถูกผู้อื่น แม้ว่าจะมียศหรือชื่อเสียงที่สูงกว่าก็มักจะไม่ถือตัวหรืออวดเบ่ง อ่านต่อที่นี่...