ชื่อมงคลหมวด ฉ

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง พระราชพิธีฉลองเศวตรฉัตร ชื่อนี้นำพามาด้วยอารมณ์ความรุนแรง มีความลุ่มหลงมัวเมาแฝงอยู่ในตัวเอง แต่พลังของความเป็นผู้นำนั้นมีความเฉิดฉายมากกว่าจึงทำให้ชีวิตดำเนินไปในทางดีมากกว่าที่จะตกต่ำ ชะตาชีวิตจะต้องเป็นผู้นำของครอบครัว รับภาระจากการดูแลผู้อื่นอย่างหนัก ชีวิตมีความสุขแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนัก อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่เป็นเลิศในวงศ์ตระกูล ชื่อนี้เป็นผู้ที่มีพลังของความกระตือรือร้นอยู่ในตัวสูง จึงมักชอบทำงานที่ต้องเดินทางไกลหรืองานที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ชอบใช้ชีวิตอย่างอิสระ ชอบความโลดโผน รักการผจญภัย มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่สูง ฐานะหน้าที่การงานมีความมั่นคงแต่ไม่ตลอดรอดฝั่ง เพราะชีวิตไม่ค่อยอยู่กับที่จึงมักจะพบเจอกับความไม่แน่นอนที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การเป็นร่มฉัตรอันบริสุทธิ์ ชื่อนี้เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและสนใจในเรื่องของธรรมะและชีวิต มักจะเป็นคนที่มีนิสัยสงบเยือกเย็น เป็นคนใจเย็น ไม่มักโกรธ ไม่ชอบการนินทาหรือดูถูกผู้อื่น มีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การคุ้มภัยต่างๆ ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสุขสบาย และสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความงามที่ผุดผ่อง ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีทั้งคุณและโทษประปนกันไป มักจะมีพลังของความชั่วร้ายแทรกเข้ามาในชีวิตอยู่บ่อยครั้ง ชีวิตมักจะต้องดำเนินอยู่ในสภาพการณ์ที่เลวร้ายหรืออยู่ในครอบครัวที่ไม่รักใคร่กัน และพึ่งพาไม่ได้ มักจะชอบฉุดรั้งให้ผู้อื่นลงที่ต่ำ ทำให้ชีวิตจะต้องเกิดความแตกแยก แต่ด้วยพลังของความดีที่มีอยู่ในตัว อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ลูกชายคนที่หก ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงาน คู่ครองและการดำเนินชีวิต มักจะมีเงินทองให้ใช้อยู่อย่างไม่เคยขามือ ชีวิตจึงไม่มีปัญหาในเรื่องของความไม่มั่นคง แต่อาจจะมีช่วงพลิกผันของชีวิต การหยุดชะงักจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากความประมาทของตนเองได้ ความรักและครอบครัวเป็นได้ด้วยดี อ่านต่อที่นี่...