ชื่อมงคลหมวด ญ

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้มีความรู้อันมีค่า ชื่อนี้เป็นชื่อที่ดี แต่ต้องระวังปัญหาที่จะเข้ามาโดยเป็นบุคคลภายนอกที่นำพาเข้ามา หน้าที่การงานอาจจะล้มเหลวจากเอนร่วมงาน อาจจะถูกแย่งงานอย่างไม่เป็นธรรม มักจะถูกกลั่นแกล้งหรือนินทาอยู่บ่อยครั้ง แต่เนื่องด้วยเป็นคนที่มีความสามารถสูง จึงทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำ แต่อาจจะเกิดอุปสรรคอยู่บ้าง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความรู้เป็นอำนาจ ชื่อนี้มีพลังจากวงดาวสองดวงคอยหนุนนำให้เป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด เต็มไปด้วยความสามารถและสติปัญญาอันเฉียบแหลม และยังเป็นที่รักของผู้คนทั่วไป ทำให้มักจะรับการสนับสนุนจากผู้อื่น หน้าที่การงานที่ได้ก็มาจากการช่วยเหลือของผู้มีอำนาจ ทำให้เป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมเป็นอย่างมาก อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง รัศมีแห่งความรู้ ชื่อนี้เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้อื่นให้เข้าหาอยู่เสมอ เป็นผู้ที่มีเป้าหมายชีวิต และวางแผนชีวิตเอาไว้อย่างดี มีความสามารถในการทำตามเป้าหมายต่างๆให้ลุล่วงไปได้ เป็นผู้ที่สามารถควบคุมสถานการณ์เลวร้ายที่เข้ามาในชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี โดยส่วนตัวแล้วเป็นผู้ที่มีนิสัย อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง เชื้อสายของผู้มีปัญญา ชื่อนี้มีพลังของดวงดาวคอยดึงดูดเงินทองทรัพย์สินให้เข้ามาในชีวิตอย่างมากมาย จึงทำเป็นคนที่มีความมั่งคั่งมาตั้งแต่เด็ก ชีวิตจึงอยู่อย่างสุขสบายมาก ทำให้บางครั้งเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตนัก อาจจะไม่ค่อยทันคน ต้องระวังในเรื่องของการเชื่อคนง่ายเอาไว้ดีๆ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่เจริญด้วยความรู้ ชื่อนี้เป็นชื่อที่ชีวิตอาจจะต้องพบเจอกับความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินชีวิตอยู่บ่อยครั้ง แต่ทว่ากลับสามารถผ่านพ้นไปได้เสมอ แม้ว่าจะท้อถอยบ้าง แต่ก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ในโชคชะตา มีความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองมากกว่า ชีวิตหน้าที่การงานเริ่มต้นจากศูนย์ แต่ในอนาคตจะกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง อ่านต่อที่นี่...