ชื่อมงคลหมวด ญ

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้เจริญภาวนาด้วยความรู้ ชื่อนี้เป็นบุคคลที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวตั้งแต่ยังเด็ก ชีวิตไม่มีหลักแหล่งที่แน่นอน ต้องร่อนเร่พเนจรไปตามสถานที่ต่างๆ ชีวิตจึงต้องต่อสู้กับความยากลำบากด้วยตัวเองเสมอมา จึงทำให้เป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่ง มีความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวสิ่งใด จึงสามารถผจญกับมรสุมชีวิต อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง - ชื่อนี้เป็นบุคคลที่เกิดมาโดยมีบุญวาสนาเก่าให้การหนุนนำ เป็นคนมีโชคลาภอย่างมากมายในชีวิต หน้าที่การงานมีความสุขสบาย ได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจ คอยส่งเสริมให้เป็นคนมีหน้ามีตาในสังคม เมื่อต้องประสบกับปัญหาชีวิตก็จะมีผู้ที่คอยหยิบยื่นมือให้การช่วยเหลือ เป็นคนที่มีนิสัยกล้าหาญ กล้าเสี่ยง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความรู้อันประเสริฐ ชื่อนี้เป็นชื่อที่มักจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีเงินทองใช้อย่างไม่ขามือ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการทำงานหนัก ต้องเหนื่อยกับการพูดคุยกับลูกค้า มักจะเกิดความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานอยู่บ่อยๆ เพราะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิก แต่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง นักปราชญ์ผู้ที่มีปัญญา ชื่อนี้เป็นผู้ที่มีดวงชะตาที่น่าอิจฉา เป็นบุคลที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบ มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชนิดที่ไม่สามารถจะฉุดรั้งได้ และยังเป็นคนที่มีสติปัญญาดี มีความฉลาดหลักแหลม ทำให้หน้าที่การงานมีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ สามารถรับผิดชอบงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีญาณอันประเสริฐ ชื่อนี้เป็นคนที่มีดวงอัพโชคในหลายๆเรื่อง มักจะต้องพบเจอกับความสูญเสียที่เข้ามาอย่างมากมาย ต้องพบเจอกับความพลัดพรากจากคนที่เป็นที่รัก แต่ด้วยพลังของดวงดาวที่คอยหนุนนำอยู่ด้วย จึงทำให้เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความรู้อยู่รอบด้าน และยังเป็นคนที่มีนิสัยเรียบร้อย อ่านต่อที่นี่...