ชื่อมงคลหมวด ฐ

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีฐานะที่มั่นคง ชื่อนี้เป็นบุคคลที่มักจะซ่อนบุคลิกของตนเองเอาไว้ ภายนอกมักจะแสดงออกให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความอ่อนไหว มีพลังของความอ่อนโยนแฝงอยู่ในตัวสูง จนบางครั้งเกิดเป็นความอ่อนแอ ชะตาชีวิตหน้าที่การงานไม่ซับซ้อนเท่าใดนัก เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ไม่มั่นคงเท่าที่ควร อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง - ชื่อนี้มีชะตาชีวิตที่มีความผกผันอยู่ในตัว เส้นทางของชีวิตจะดำเนินไปตามที่ตนเองมุ่งหวังและอดทนเพียรพยายามเท่านั้น หากอยากเป็นผู้ที่มั่งมีจะต้องวางแผนชีวิตและกำหนดเป้าหมายพร้อมกับลงมือทำมันอย่างอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคจึงจะสามารถทองเห็นแสงสว่างในอนาคตได้ แต่ทว่าในบางครั้งความล้มเหลวในชีวิตก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในการดำเนินชีวิต อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีฐานะ ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปเกือบทั้งชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานมักจะเป็นใหญ่เป็นโต มีชื่อเสียง มีเงินทองไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย แต่มักจะไม่มั่นคงอาจจะต้องประสบกับความล้มเหลวหือหยุดชะงักกลางทาง ดังนั้นจะต้องเป็นคนที่รู้จักวางแผนในการใช้เงินให้ดี อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง - ชื่อนี้เริ่มต้นชีวิตด้วยความกดดันต่างๆที่เข้ามา แต่เป็นผู้ที่มีดวงในเรื่องของโชคชะตาที่ทำให้ชีวิตพบเจอกับความโชคดีที่เข้ามาอยู่เสมอ ทั้งจากหน้าที่การงานและความรัก ชีวิตการงานจะมีความรุ่งโรจน์แบบก้าวกระโดด ด้วยที่เป็นคนชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึงทำให้เป็นที่ถูกใจของเจ้านายและผู้มีอำนาจ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความรวดเร็ว ชื่อนี้มีอิทธิพลของดวงดาวที่มีพลังของความสวยงามและความรักอยู่ในตัว จึงทำให้หนุนนำให้บุคคลนี้มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีความอ่อนโยน มีเมตตากรุณา รักการทำงานเพื่อสังคม มักจะนึกถึงผู้อื่นก่อนตนเองเสมอ หน้าที่การงานมีเป้าหมายที่วางแผนเอาไว้ ชอบคิดการใหญ่ ทำให้บางครั้งชีวิตต้องพบเจอกับความเสี่ยงอยู่บ่อยครั้ง อ่านต่อที่นี่...