ชื่อมงคลหมวด ณ

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง จิตของปราชญ์ ชื่อนี้เป็นคนที่มีชีวิตที่น่าอิจฉาพอสมควร เป็นคนที่มีนิสัยรอบครอบ มีความละเอียดอ่อน ชอบคิดซับซ้อน หน้าที่การงานมักจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่มีความยากหรือต้องใช้ความละเอียดสูง เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจส่วนตัวหรือกิจการส่วนตัวเพราะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง พลังของปราชญ์ ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยรอบครอบ ถือว่าเป็นส่วนดีอย่างหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของบุคคลนี้ไม่ค่อยพบเจอกับความเสี่ยง มักจะมีการวางแผนการต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าอยู่เสมอ มีความคิดที่แยบยลและเฉลียวฉลาด ทำให้หน้าที่การงานเป็นไปอย่างราบรื่น ก้าวหน้าได้อย่างรุ่งโรจน์ มีความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ที่ของนักปราชญ์ ชื่อนี้เป็นคนที่มักจะมีนิสัยที่รวนเรอยู่พอสมควร ทำอะไรไม่ค่อยมีความจริงจัง ไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง โน้มเอียงตามความคิดความเห็นของผู้อื่นอยู่บ่อยๆ จนทำให้ความสำเร็จในชีวิตได้มายากพอสมควร ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ ชีวิตไม่สามารถมั่นคงได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียว อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง บุตรสาวของนักปราชญ์ ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยรักเพื่อนฝูงเป็นที่หนึ่ง ชอบการเข้าสังคม จึงทำให้มีเพื่อนฝูงอยู่อย่างมากมาย ยามที่พบเจออุปสรรคต่างๆมักจะได้รับการช่วยเหลือจากมิตรสหายอยู่เสมอ จึงทำให้ชีวิตไม่ค่อยตกต่ำเท่าใดนัก ยามที่ชีวิตรวนเรหรือเกิดการหักเหจะมีโอกาสที่เข้ามาชักนำชีวิตให้ดีขึ้น อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีพลังเกิดความรู้ ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยมั่นใจในตนเองสูง มีความดื้อรั้น ใฝ่สูง บ้าเกียรติยศและชื่อเสียง พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้มาซึ่งความเคารพนับถือ หน้าที่การงานมักจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบจึงทำให้เกิดความก้าวหน้าได้ หากมีความพยายามพอสมควรอย่างอดทนอดกลั้นจะทำให้กลายเป็นเจ้าคนนายคนในอนาคต อ่านต่อที่นี่...