ชื่อมงคลหมวด ด

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ชื่อเสียงของตนเอง ชื่อนี้เป็นคนที่มีความรู้ มีปัญญาดี มีความเฉียบแหลม มีความคิดที่ดี สามารถที่จะแก้ปัญหาร้ายแรงให้เบาบางลงได้อย่างง่ายดาย เป็นคนที่ไม่ค่อยทะเยอทะยานนัก ทำให้หน้าที่การงานไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควร ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักเก็บออม มีความมัธยัสถ์ รู้จักใช้จ่ายเฉพาะสิ่งของที่จำเป็น อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การเกิดจากตนเอง ชื่อนี้เป็นคนที่มีดวงดาวคอยส่งเสริมหนุนนำชีวิตให้เดินไปในทางที่ดี เป็นคนที่ชีวิตเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีครอบครัวที่ดี รักใคร่ซึ่งกันและกัน มีเพื่อนฝูงรายล้อมอย่างมากมาย จึงทำให้ชีวิตทบจะไม่ขาดผู้ที่เป็นที่รักเลย โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีนิสัยเอาจริงเอาจัง มีปัญญาดี ทำให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความดีงามจากตนเอง ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการพูดการจา ด้วยพลังของดวงดาวที่หนุนนำชีวิตให้เป็นคนมีเสน่ห์ในการพูดการจา ผู้คนมักจะชื่นชมและให้การเชื่อถือ ชีวิตถือได้ว่ามีฐานะปานกลาง พอมีพอใช้ แต่มักจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตให้ต้องแก้ไขอยู่บ้าง ซึ่งส่วนมากมักจะเกิดจากผู้มีอำนาจหรือผู้ที่อยู่เหนือกว่า อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง เสียงที่เป็นทำนอง ชื่อนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ มีความขยันมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ ช่างสังเกต จึงทำให้มีสติปัญญาที่หลักแหลม เป็นคนเอาการเอางาน แม้ว่าหน้าที่การงานจะไม่มั่นคงเท่าใดนัก แต่ชีวิตก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาให้ต้องทุกข์ใจเท่าใดนัก ถือว่าโดยรวมชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ดี อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความเจริญ ชื่อนี้เป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยที่มีความเด็ดเดี่ยว มีความกล้าหาญ ภายนอกอาจจะดูอ่อนไหวง่าย แต่ภายในแฝงไปด้วยความแข็งแกร่ง มีพลังของความอดทนและแน่วแน่อยู่ในตัว ชะตาชีวิตจะมีความสำเร็จรออยู่เบื้องหน้า หน้าที่การงานจะถือได้ว่าประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะไม่ถึงกับใหญ่โตหรือมีชื่อเสียง อ่านต่อที่นี่...