ชื่อมงคลหมวด ด

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง พระจันทร์ ชื่อนี้เป็นคนที่เต็มไปด้วยคนที่ให้การเคารพนับถือ และเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูง เป็นคนที่มีอุปนิสัยร่าเริง ยิ้มง่าย ทำให้คนที่อยู่ใกล้มีความสุขและอบอุ่น เป็นคนที่มีสมองดี สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว หน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้า ฐานะการเงินมีความมั่นคง แต่ต้องระวังอุปสรรคที่จะเขามาในชีวิต อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีพลังอำนาจ ชื่อนี้เป็นคนที่เต็มไปด้วยความขยันมั่นเพียร มีความอดทนสูง และมีความสามารถในการเรียนรู้ มีสติปัญญาที่เฉียบคม ทำให้หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าได้อย่างรุ่งเรือง แต่ระวังเรื่องอารมณ์ที่มักจะวู่วาม ทำให้มีเรื่องแตกหักกับเพื่อนร่วมงานเอาได้ ชะตาชีวิตโดยรวมถือได้ว่ามีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ทองคำที่บริสุทธิ์ ชื่อนี้หากเป็นหญิงจะเป็นคนที่รักความสวยความงาม มีพลังของความมีเสน่ห์แฝงอยู่ในตัว แต่หากเป็นชายจะเป็นคนที่มีความน่ายำเกรงต่อผู้ที่พบเห็น มีความเป็นผู้นำแฝงอยู่ในตัว บุคคลชื่อนี้มักจะได้งานที่เหมาะสมกับความชอบของตน ชีวิตประสบความสำเร็จได้ตามความคาดหวัง ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตอาจจะมีหนักบ้างเบาบ้างปะปนกันไป อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ดวงดาวที่มีรัศมี ชื่อนี้เป็นคนที่ถือได้ว่ามีความรอบครอบในการใช้ชีวิตพอสมควร เป็นคนที่มีจินตนาการ มีความเพ้อฝัน จึงทำให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวต่อเหตุการณ์รอบข้างได้ง่ายกว่าคนอื่น โดยรวมแล้วเป็นคนที่เจ้าระเบียบ มีการวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ ทำให้ชีวิตมีความมั่นคง หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่รุ่งเรืองด้วยตนเอง ชื่อนี้เป็นชื่อที่เหมาะสมกับเพศชายเสียมากกว่า เพราะชีวิตจะโดดเด่นในเรื่องของความเจ้าชู้ เพราะหากเป็นหญิงจะทำให้ถูกติฉินนินทา ชีวิตอาจจะตกต่ำไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้ หน้าที่การงานของคนชื่อนี้จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นจึงจะพบกับความสำเร็จ ชะตาชีวิตอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องที่อันตรายหรือเสี่ยงชีวิตบ่อยครั้ง อ่านต่อที่นี่...