ชื่อมงคลหมวด ต

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความพอใจ ชื่อนี้เป็นคนที่มีชีวิตความสำเร็จที่นำพาชีวิตให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางของความสุขสบาย ความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดาย เนื่องด้วยเป็นคนมีสติปัญญาดี ทำให้เป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้รวดเร็ว จึงมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างโลดโผน ในอนาคตจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีบริวารห้อมล้อมอยู่มากมาย อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การพึ่งพาตนเอง ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการพูดการจา เป็นคนที่มีน้ำเสียงที่ไพเราะน่าฟัง คำพูดคำจารู้จักกาลเทศะ มีความสามารถในการพูดให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อถือ มีพลังของความมีเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้าหา จึงรายล้อมไปด้วยผู้คนที่รักใคร่ ยามที่ทุกข์ยากจึงมีคนยื่นมาเข้ามาคอยให้การช่วยเหลืออยู่อย่างไม่ห่าง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ธนู ชื่อนี้เป็นคนที่มีบุคลิกที่มีความขัดแย้งในตนเอง มักจะไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกจริงๆออกมามากนัก ภายนอกอาจจะดูเข้มแข็ง แต่ภายในแฝงไปด้วยความอ่อนไหว มักจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหรือรุนแรงบ้างเป็นครั้งคราว ต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ดีเพราะมิเช่นนั้นจะส่งผลต่อหน้าที่การงานไม่ให้เจริญก้าวหน้าเอาได้ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง คนเล็ก ความเล็ก ชื่อนี้เป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ตรงไปตรงมา ทำให้เป็นคนที่พูดตรง จนบางครั้งดูเป็นคำพูดที่แรง ทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ฟังอยู่บ่อยครั้ง จึงต้องระมัดระวัง หัดคิดก่อนพูดเอาไว้บ้าง ชะตาชีวิตจะเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีเพราะมีสติปัญญาดี จึงทำให้ชีวิตสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ อ่านต่อที่นี่...