ชื่อมงคลหมวด ท

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การให้ทาน ชื่อนี้เป็นคนที่จะมีชื่อเสียงในสังคม จะได้รับเกียรติและได้รับความเคารพนับถือ เป็นคนที่สามารถบริหารงานเก่ง มีฝีปากที่คม น่าเชื่อถือ พูดให้ผู้อื่นเชื่อตามได้อย่างไม่ยาก แต่หากเป็นหญิงจะมีความเป็นผู้นำในครอบครัวมากกว่าชาย ชีวิตคู่จะไม่ค่อยราบรื่นเพราะจะเก่งกว่าสามี อาจจะต้องลดทิฐิมานะของตนเองลงบ้าง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีอำนาจ ชื่อนี้เป็นชื่อที่อนาคตจะเป็นคนที่มีความมั่นคง มีหน้าที่การงานที่ใหญ่โต อาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือมีตำแหน่งที่ทรงเกียรติสังคม ทำให้เป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย เป็นที่เคารพและย่ำเกรง มีความเป็นผู้นำแฝงอยู่ในตัว มีเหตุมีผล ทำให้เป็นที่รักของลูกน้องและบริวาร ครอบครัวจะมีความสุขสบาย อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความขยัน ชื่อนี้จะเป็นชื่อที่มีหน้าที่การงานที่มีความรุ่งเรือง เป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ดี พูดจามีเหตุมีผล น่าเชื่อถือ มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนพูดจาไพเราะน่าฟัง ทำให้เป็นคนน่าคบหา จึงมีเพื่อนฝูงมาก ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การหนุนนำอยู่เสมอ ยามทุกข์ยากมีคนยื่นมาเข้ามาช่วยอย่างมากมาย หน้าที่การงานก้าวหน้าอย่างโลดโผน อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีสมบัติ/span> ชื่อนี้เป็นคนที่มีความขี้เกรงใจคน ไม่ค่อยมีความกล้าแสดงออก ส่งผลให้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเอง มักจะโน้มเอียงไปตามคำพูดของคนอื่นได้ง่าย ส่งผลให้หน้าที่การงานต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นจึงจะสามารถสำเร็จผลได้ อนาคตอาจจะต้องออกเดินทางไกล ร่อนเร่ อยู่ไม่ค่อยเป็นหลักเป็นแหล่ง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง - ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตมีความสำเร็จในชีวิตได้ แต่ต้องพบเจอกับความกดดันและปัญหาต่างๆจากคนรอบข้างอยากมหาศาล กว่าจะสามารถผ่านพ้นไปได้ ส่งผลให้เป็นคนที่เก็บกด มีอารมณ์เศร้าหมอง ชอบเก็บตัว และหมกมุ่นอยู่กับการทำงาน อนาคตจะมีหน้าที่การงานที่มีความมั่นคง อุปสรรคต่างๆที่เคยมีก็จะเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด อ่านต่อที่นี่...