ชื่อมงคลหมวด บ

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีปัญญาคือกุศล ชื่อนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตนเอง ส่งผลให้หน้าที่การงานไม่สามารถเจริญก้าวหน้าด้วยความสามารถของตนเองเพียงผู้เดียว ชีวิตจะต้องได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน ด้วยเป็นคนที่มีมิตรมาก จึงทำให้มีคนคอยเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่เสมอ อนาคตความมั่นคงอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งดีขึ้นและเลวลงได้ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความรู้ ชื่อนี้โดยรวมแล้วมักจะมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัว แต่ด้วยเป็นคนที่มีจิตเป็นกุศล คิดดีทำดี ทำให้ชะตาชีวิตพบเจอกับเรื่องราวีๆมากกว่า ชีวิตจะได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ ได้รับการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือของผู้มีอำนาจ หน้าที่การงานจึงมีความสำเร็จและมั่นคง ยามที่ชีวิตตกต่ำจะมีโชคลาภเข้ามาเกื้อหนุน อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเงิน ชื่อนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ ดึงดูดให้เพศตรงข้ามเข้าหาอยู่เสมอ ชีวิตจึงเต็มไปด้วยความรักความเอ็นดู โชคชะตาจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจ ในขณะเดียวกันก็จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ อาจจะได้รับความกดดันจากหน้าที่การงาน มีเรื่องของความคาดหวังและความสำเร็จอย่างมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ที่นอน ชื่อนี้เป็นคนที่มีความขัดแย้งอยู่ในตนเองพอสมควร ภายนอกอาจจะดูเป็นคนแข็งกร้าว แต่ภายในเป็นคนที่มีความอ่อนแอ หากชื่อนี้เป็นเพศหญิงมักจะส่งผลดีมากกว่าเพศชาย ด้วยมีพลังของความมีเสน่ห์แฝงอยู่ในตัวมาก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ละเอียดอ่อนในการทำงานต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การทำให้เกิดความดี ชื่อนี้เป็นคนที่มีชะตาชีวิตที่ดี เป็นคนที่มีเกียรติ ได้รับการเคารพและยอมรับจากสังคม ด้วยเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดการจา ส่งผลให้มักจะได้ทำงานที่ต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตาม ทำให้เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดกล้าทำ อ่านต่อที่นี่...