ชื่อมงคลหมวด บ

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ฉลาดในเรื่องหนังสือ ชื่อนี้ถือได้ว่าเป็นชื่อที่ดี บุคคลนี้จะมีนิสัยถ่อมตน มีความสามารถหลากหลาย ปัญญาเฉียบแหลม มีไหวพริบและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำในการตัดสินใจ ทำให้เป็นคนที่มักจะโดดเด่นในสังคม ผู้คนให้การเคารพนับถือ อนาคตจะได้เป็นผู้นำ มีลูกน้องบริวาร ชีวิตจะเจอกับสิ่งอัศจรรย์ที่นำพาความสุขมาให้ชีวิตอย่างหลากหลาย อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง มือที่งามดั่งดอกบัวตูม ชื่อนี้เป็นคนที่ได้รับพลังจากดวงดาวสองดวงมาบรรจบกัน ส่งผลให้เป็นคนที่มีนิสัยแปลกแยก มีสองบุคลิก บ้างเป็นคนอารมณีเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ชอบการเข้าสังคม บางครั้งกลับมีโลกส่วนตัวสูง เก็บตัวเงียบ คนนี้ตกวงชะตาที่จะได้รับการเกื้อหนุน ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูรักใคร่ ยามที่เจอกับอุปสรรคจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ยินดีในการเรียน ชื่อนี้เป็นคนที่มีอุปนิสัยไม่ค่อยรอบครอบ เป็นคนที่ตัดสินใจผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเอง เป็นคนหูเบาเชื่อคนหาย ทำให้นำพาปัญหาเข้ามาในชีวิตอย่างมากมาย หน้าที่การงานจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ ความสำเร็จในชีวิตที่ได้มาไม่ค่อยมั่นคงเท่าที่ควร อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ดอกบัว ชื่อนี้เป็นชื่อที่มักจะเจอกับปัญหาชีวิตด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ ต้องคอยระวังอย่าใช้ชีวิตประมาท ในด้านการงานจะมีข่าวดีในอนาคต อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีหน้าที่การงานที่มั่นคงขึ้น อาจจะได้โชคลาภเข้ามาในชีวิต กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียง หากวางแผนดีๆ จะเป็นคนที่มีกาเงินที่คล่องตัว อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง บัวที่ได้รับพรมาเกิด ชื่อนี้เป็นคนที่ชอบการศึกษาหาความรู้ ชอบการค้นหาสิ่งแปลกใหม่ ทำให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน อนาคตจะประสบความสำเร็จในด้านที่ตนมุ่งหวังเอาไว้ มีความสุขกับการทำงานที่ตนเองรัก ชีวิตจะพบเจอกับความก้าวหน้า อาจจะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นครั้งคราว หน้าที่การงานจะมีความมั่นคง อ่านต่อที่นี่...