ชื่อมงคลหมวด ป

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีความสามารถในการพูด ชื่อนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความจริงจังในชีวิต มักจะทำงานอย่างขอไปที ส่งผลให้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่ด้วยกุศลเก่าส่งผลให้เป็นคนที่มีชีวิตที่สุขสบาย นั่งกินนอนกินบนกองเงินกองทองที่มาจากการสืบทอด แต่ต้องระวังความลุ่มหลงมัวเมาในลาภยศมากเกินพอดี อาจจะมีเรื่องความขัดแย้งเข้ามาปะปน อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีแสงสว่าง ชื่อนี้เป็นชื่อที่มักจะพบเจอกับความรุ่งโรจน์อย่างมากมาย แต่มักจะไม่ค่อยยั่งยืนยาวนานเท่าที่ควร ส่งผลให้อนาคตจะประสบกับความสำเร็จ มีความก้าวหน้า แต่ต้องรู้จักการวางแผน หน้าที่การงานจึงจะมีความมั่นคง ด้านการเงินคงต้องรอให้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง รอการเปลี่ยนแปลงและโอกาสสักพักก่อนจึงจะสามารถมีเงินหมุนเวียนได้อย่างสบายใจ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความรุ่งเรือง ชื่อนี้เป็นชื่อที่มักจะพบเจอกับความผันผวนในชีวิตอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานที่ทำอยู่อาจจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไข ยามที่มีความก้าวหน้าก็มักจะเจอกับความขัดแย้ง ส่งผลให้ต้องเป็นคนที่มีความอดทน ดิ้นรนฟันฝ่าอุปสรรคพอสมควร ด้านอุปนิสัยเป็นคนที่สามารถปรับตัวเก่ง มีความสามารถในการเข้ากับคนอื่นได้ไม่ยาก อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ประสบแสงสว่าง ชื่อนี้เป็นคนที่จะต้องประสบกับความโชคร้ายในช่วงเริ่มต้นชีวิต แต่จะสามารถพบกับความสำเร็จได้ในอนาคต แต่ต้องเพียรพยายาม ต่อสู้ดิ้นรนกับอุปสรรคต่างๆอยู่พอสมควร หากเป็นคนที่คิดดีทำดี ดวงชะตาจะนำพาชีวิตให้พบเจอกับคนที่ดี จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือยามที่เดือดร้อน อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความเป็นผู้นำ ชื่อนี้เป็นคนที่มีบุคลิกขัดแย้งในตัวเอง เป็นคนที่มักจะมีความแข็งกร้าวแฝงอยู่ในตัว เป็นคนที่ชอบพูดโวยวาย โผงผาง บ้างครั้งเป็นคนอารมณ์ร้อน ไม่ค่อยมีความรอบครอบ ด่วนตัดสินใจ หน้าที่การงานจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี มีความสามารถในการเจรจาและติดต่อลูกค้า อ่านต่อที่นี่...