ชื่อมงคลหมวด ผ

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง พญางู ชื่อนี้เป็นคนที่จะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนสนิทคอยแนะนำในการใช้ชีวิตพอสมควร เพราะเป็นคนที่ชอบการวางแผนอย่างใหญ่โต แต่ไม่มีความรอบครอบและไม่มีระบบในการจัดการที่ดี หากลงมือทำธุรกิจเพียงคนเดียวจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวได้ง่าย ดังนั้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมจึงเหมาะสมกับบุคคลนี้มากที่สุด อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง - ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยรักความอิสระ ชอบการผจญภัย แต่มีความเป็นระเบียบวินัยในตนเองสูง มีความมุ่งมั่นในการเอาชนะสิ่งต่างๆ ไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคที่อยู่ตรงหน้า บางครั้งเป็นคนที่ดูอ่อนโยน บางครั้งดูก้าวร้าวและเด็ดเดี่ยว ชะตาชีวิตจะนำพาให้พบเจอกับผู้มีอำนาจที่เข้ามาช่วยเหลือ ทั้งเรื่องหน้าที่การงานและการเงิน อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง พญานาคราช ชื่อนี้เป็นชื่อที่ชีวิตจะประสบกับความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงินอย่างโดดเด่น ด้วยเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเอาจริงเอาจัง มีเป้าหมายที่แน่นอน ชอบการวางแผนและโครงการที่ใหญ่โต หากสำเร็จจะประสบกับความรุ่งเรืองอย่างมหาศาล อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาระหว่างที่กำลังก้าวหน้า มักจะเป็นตัวที่คอยเสริมสร้างพลังความแข็งแกร่งและความอดทนให้สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง - ชื่อนี้เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยช่างพูดช่างเจรจา รู้จักกาลเทศะ ชอบการเข้าสังคม เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมาก มีมิตรสหายที่สามารถพึ่งพาอาศัยได้ แต่มักจะเป็นคนที่โกรธยากแต่หายช้า มีเรื่องขัดแย้งให้ชีวิตต้องแก้ไขอยู่เสมอ เป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาจนอาจจะกลายเป็นการทำร้ายจิตใจผู้อื่นอยู่บ้าง หน้าที่การงานได้รับการอนุเคราะห์จากผู้หลักผู้ใหญ่ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความตั้งใจจริง ชื่อนี้เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเงียบขรึม ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเท่าที่ควร ทำให้เป็นคนที่แม้จะมีคนรู้จักมากมายแต่ไม่ค่อยมิเพื่อนสนิทเท่าใดนัก เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง มีอุดมการณ์และความเชื่อมั่นเป็นของตนเอง เป็นคนที่มีความเมตตา มีความอ่อนโยน รักชอบสิ่งที่สวยๆงามๆ หากเป็นหญิงจะเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนหวาน อ่านต่อที่นี่...