ชื่อมงคลหมวด ว

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีเพชรเป็นที่พึ่ง ชื่อนี้เป็นคนที่มีความอุตสาหะ เป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว มีความขยันมั่นเพียร รู้จักที่จะวางแผนชีวิตเพื่อความก้าวหน้า ในด้านหน้าที่การงานมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานอยู่บ่อยครั้ง ในด้านการเงินอาจจะต้องหยิบยืมผู้อื่นอยู่บ้างเป็นครั้งคราว แต่ด้วยเป็นคนที่มีจิตใจดี อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีความรู้เฉียบคม ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในด้านความเฉลียวฉลาด เป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างชาญฉลาด หน้าที่การงานมีความรุ่งเรือง อนาคตจะรุ่งโรจน์ไปด้วยชื่อเสียง เกียรติยศ ความสำเร็จจะนำพาโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิต แต่ระวังการถูกหยิบยืมเงินจากคนรอบข้าง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง วงศ์ตระกูลของผู้เจริญ ชื่อนี้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหว มักจะเก็บกดและอ่อนไหวต่อคำพูดของคนอื่นได้ง่าย แต่เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการพูด เป็นคนมีวาจาที่ไพเราะ เหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้คำพูด เป็นคนที่เต็มไปด้วยความสามารถในการเจรจาต่อรอง ความสำเร็จในอนาคตอาจจะต้องมีการเดินทางพบปะผู้คน อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่สืบสกุล ชื่อนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคน มักจะต้องพบเจอกับความขัดแย้งระหว่างผู้อื่นอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานที่ได้รับมามีเรื่องให้ต้องเกิดการโยกย้าย กว่าจะลงตัวอาจจะต้องใช้เวลาและใจเย็น ความสำเร็จในอนาคตโดยรวมถือว่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้ แต่อย่าวู่วามหรือใจร้อน ต้องมีความใจเย็นจึงจะทำให้หน้าที่การงานมีความมั่นคง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่เกิดในตระกูลพ่อค้า ชื่อนี้ถือได้ว่าเป็นชื่อที่ดี บ่งบอกได้ถึงความรุ่งเรืองในอนาคต ด้วยพลังจากดวงดาวที่ส่งเสริมให้กลายเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ได้รับพลังที่ส่งผลให้เป็นคนที่มีความทะเยอทะยาน มีความมั่นคงในการตัดสินใจ วางแผนงานต่างๆอย่างรอบครอบ มีความเป็นผู้ใหญ่ มีเหตุมีผล ทำให้โดดเด่นในความเป็นผู้นำ อ่านต่อที่นี่...