ชื่อมงคล/การตั้งชื่อ

การตั้งชื่อนี้ มีคำแปลชื่อ สื่อถึงการไหว้ การตั้งชื่อนี้ เต็มไปด้วยความลุ่มหลงมัวเมา ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหา อุปสรรคขวากหนาม การดำเนินชีวิตไม่ค่อยราบรื่น มักจะต้องพบเจอกับการสูญเสียอยู่บ่อยครั้ง เป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บถามหา ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ทำให้มีนิสัยเป็นคนเงียบขรึมเก็บกด ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนมากนัก อ่านต่อที่นี่...