ชื่อมงคลหมวด ต

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง ชื่อนี้เป็นคนที่มีความคิดดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมาก แต่ชะตาชีวิตมักจะมีความไม่แน่นอน มีขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นต้องระวังหากคิดจะทำการใหญ่ หรือมีการวางแผน ลงทุนธุรกิจ จะต้องระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีความรอบครอบและวางแผนอย่างละเอียด อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีสามตา ชื่อนี้เป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย ส่งผลให้เป็นคนที่มีวาจาไพเราะน่าฟัง มีความโดดเด่นและมีเสน่ห์ยามที่ผู้คนพบเห็น มักจะได้รับความเอ็นดูและชื่นชมอยู่ไม่เคยขาด เป็นคนที่มีดวงความรักคอยสนับสนุนให้ชีวิตมีความสุขสบาย ครอบครัวมีความอบอุ่น อยู่เย็นเป็นสุข อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง พลอยที่มีค่าชนิดหนึ่ง ชื่อนี้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีพลังของความแน่วแน่ เด็ดเดี่ยวอยู่ในตัว ทำให้บางครั้งกลายเป็นคนดื้อรั้น ชอบเถียง ไม่ค่อยฟังเหตุผลของผู้อื่น หากระงับอารมณ์ตนเองลงได้บ้างจะมีคนเอ็นดูและเข้ามาสนับสนุน ยามที่ทุกข์ยากจะมีคนยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือ แต่ระวังในเรื่องความความหลงที่มักจะทำให้ชีวิตไม่ค่อยเจริญก้าวหน้า อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ชั้นดาวดึงส์ ชื่อนี้เป็นคนที่มีอุปนิสัยร่าเริง แจ่มใส มีพลังของความสดใสอยู่ในตัว ส่งผลให้เป็นคนที่มีชีวิตที่ดี แม้จะมีปัญหาเข้ามาก็จะมองโลกในแง่ดี อุปสรรคต่างๆจึงดูเบาบางลง โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่รักการเข้าสังคม ชอบการพบปะผู้คน ทำให้มีเพื่อนฝูงมาก ยามทุกข์ยากจะมีมิตรสหายคอยให้การช่วยเหลือ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ภพทั้งสาม ชื่อนี้เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงพอสมควร จะต้องคอยระวังระงับอารมณ์ของตนเองเอาไว้ให้ได้ มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้ชีวิตเกิดตกต่ำและพลิกผัน ในอนาคตจะเป็นผู้ที่มีความสำเร็จรออยู่อย่างแน่นอน แต่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามต่างๆด้วยตนเองอย่างเหน็ดเหนื่อยพอสมควร แต่ถ้าหากพยายามระงับอารมณ์ของตน อ่านต่อที่นี่...