ชื่อมงคลหมวด บ

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องหนังสือ ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยที่คิดดีทำดี ส่งผลให้ชีวิตได้พบเจอกับเรื่องที่เป็นกุศลทั้งสิ้น เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นยามเดือดร้อน ชะตาชีวิตจึงส่งผลให้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การรักใคร่ มีคนคอยช่วยเหลือจุนเจือยามที่ต้องพบเจอกับปัญหา ชีวิตมีเรื่องราวให้เกิดการพลิกผันอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การแต่งงาน ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตจะต้องพบเจอกับความรุ่งเรืองอย่างมหาศาล มีหน้าที่การงานที่มีความมั่นคง แต่ชีวิตจะต้องพบเจอกับปัญหาที่ต้องแก้อย่างมากมายเช่นเดียวกัน ชีวิตจึงมักจะวุ่นวาย มีเรื่องให้ต้องขบคิดอยู่ตลอดเวลา แต่อนาคตจะสามารถประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานและเงินทอง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีปัญญา ชื่อนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความทะเยอทะยานในชีวิตเท่าใดนัก ส่งผลให้เป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตามฐานะของตนเอง รู้จักการเก็บออมและใช้จ่ายอย่างไม่สุรุ่ยสุร่าย หน้าที่การงานแม้ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรแต่ก็มีความรับผิดชอบและมีความสุขกับสิ่งที่ทำเป็นอย่างดี ชีวิตไม่มีเรื่องของหนี้สินหรือปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้กังวล อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ลักษณะอันประเสริฐ ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตจะพบเจอกับความสำเร็จอย่างมหาศาล ชีวิตมีบุญกุศลเก่าคอยหนุนนำให้พบเจอกับเรื่องราวดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต จะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมิตรภาพมากมาย มีมิตรที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลยามลำบาก ชะตาชีวิตตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแรงกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ อุปสรรคต่างๆสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้มีรัตนะทั้งห้า ชื่อนี้เป็นคนที่มีชะตาชีวิตบ่งบอกถึงความสำเร็จในอนาคตอย่างมากมาย หน้าที่การงานมักจะได้รับงานที่มีชื่อเสียง มีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ ชีวิตจะต้องพบเจอกับเรื่องที่ตนเองเคยคาดหวังเอาไว้ มีปัญหาอุปสรรคที่เคยสร้างเอาไว้กลับมาให้ต้องแก้ไข ส่วนในด้านการเงินอาจจะต้องมีเรื่องให้ใช้จ่ายก้อนใหญ่ อ่านต่อที่นี่...