ชื่อมงคลหมวด ส

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ใจที่สงบ ชื่อนี้เป็นคนที่ได้รับพลังจากดวงดาวที่ส่งผลให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดที่กว้างไกล ชอบการจินตนาการ รักอิสรภาพและชอบการเดินทางท่องเที่ยว ชอบการทำงานที่ไม่ซ้ำซากจำเจ ชีวิตโดยรวมไม่ค่อยสนใจกับเงินทองชื่อเสียงมากนัก อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ควบคุมตนเอง ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความรัก เป็นคนที่แฝงไปด้วยความโรแมนติก มีความอบอุ่น เป้นที่รักใคร่ของผู้คน มีเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนให้เข้าหาได้อย่างไม่น่าเชื่อ หน้าที่การงานได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี คนในสังคมให้การเคารพนับถือ หากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในอนาคตจะยิ่งส่งผลให้เป็นคนที่มีความร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเงินทองและทรัพย์สมบัติอย่างมหาศาล อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีศีลสม่ำเสมอ ชื่อนี้มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว เป็นคนที่ใจอ่อนและเชื่อคนง่าย ส่งผลให้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือ ยามที่ชีวิตรุ่งโรจน์ก็อาจจะทำให้มีผู้คนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จนชีวิตเกิดความตกต่ำอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว หน้าที่การงานโดยรวมหากตัดสินใจเริ่มต้นสิ่งใดแล้ว อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การเห็นใจกัน ชื่อนี้เป็นคนที่ดื้อรั้น มีอุดมการณ์เป็นของตนเองอย่างแรงกล้า มีความมั่นใจในตนเองสูง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือการรับฟังคำแนะนำของผู้อื่น แฝงไปด้วยความเย่อหยิ่ง ในบางครั้งความทะเยอทะยานส่งผลให้ชีวิตนำพาปัญหาเข้ามา บุคคลนี้มีทั้งศัตรูและเพื่อนอยู่รายรอบ ส่วนความสำเร็จนั้นถือว่าประสบผลได้อย่างหลากหลาย อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความยิ้มแย้ม ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตมีทั้งด้านดีและร้ายปะปนกันไป ทำให้ไม่ค่อยมีชีวิตที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดมากนัก เพราะยามเมื่อการงานมีความก้าวหน้าก็อาจจะต้องพบเจอกับปัญหาที่เข้ามารุมเร้า ทำให้เกิดการหยุดชะงักหรือต้องเริ่มต้นใหม่อยู่บ่อยครั้ง ความสำเร็จในอนาคตจะต้องวางแผนและรอบครอบเป็นอย่างดีจึงจะทำให้เกิดความมั่นคงยืนยาวได้ อ่านต่อที่นี่...