ชื่อมงคลหมวด ส

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง จอมสวรรค์ชั้นสูง ชื่อนี้เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ทำให้ได้รับการคุ้มครองจากกรรมดีที่ตนเคยทำเอาไว้ โดยมากแล้วมักจะมีตำแหน่งหน้าที่ๆดี เป็นเจ้าคนนายคน แต่จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับความยุ่งยากต่างๆ ทั้งงานที่ล้นมือและความกดดันจากเบื้องบน ผู้มีอำนาจมักจะเอ็นดูให้การช่วยเหลือยามทุกข์ยาก อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การพึ่งสิริมงคล ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าใดนัก มีความทะเยอทะยานแต่ไม่แน่นอน มักจะเปลี่ยนแปลงการลงมือทำไปเรื่อยๆ มักจะไม่ค่อยมีความคิดที่รอบครอบ ทำให้หน้าที่การงานมักจะได้รับการสั่นคลอน ตำแหน่งงานมีขึ้นมีลง ส่วนความสำเร็จอาจจะต้องใช้เวลาอย่างมากพอสมควร ต้องเหน็ดเหนื่อยดิ้นรนอย่างหนัก อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีรสนิยมของตนเอง ชื่อนี้เป็นคนที่ชีวิตจะได้พบเจอกับความสำเร็จ โดยเฉพาะความรุ่งเรืองและก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต จากการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน จะเป็นตัวที่ช่วยให้ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ ชีวิตจะประสบความสำเร็จได้อย่างมหาศาล อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ควรระลึกถึง ชื่อนี้เป็นชื่อที่ได้รับพลังจากดวงดาวถึงสองดวง ส่งผลให้เป็นคนที่มีความโดดเด่นทั้งในบุคลิก ที่เต็มไปด้วยความมีเสน่ห์ มีความเป็นผู้นำ น่าเชื่อถือ ได้รับการเคารพนับถือในสังคม ส่งผลให้เป็นคนที่มีชื่อเสียง และยังเป็นคนที่มีสติปัญญาดี เรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว จึงมีหน้าที่การงานที่มั่นคง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้เกิดในสระบัว ชื่อนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์อย่างโดดเด่นในด้านของความรัก แต่ในแง่ของอารมณ์มักจะเป็นคนที่โมโหร้าย ขี้โวยวาย ใจร้อน มีความรุนแรงของอารมณ์ที่มาจากธาตุไฟ ส่งผลให้เต็มไปด้วยความรุ่มร้อน ความคิดวุ่นวาย ต้องพยายามสงบจิตสงบใจจะทำให้คนรอบข้างมีความสุขมากขึ้น ด้านการเงินถือว่ามีความมั่นคงพอสมควร อ่านต่อที่นี่...