ชื่อมงคลหมวด ข

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การเป็นมิ่งขวัญ ชื่อนี้เป็นชื่อที่มักจะต้องพบกับความยากลำบากในช่วงกลางๆของชีวิต แต่อุปสรรคมักไม่ยุ่งยากมากนักสามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความอดทนและไม่ย่อท้อ ชีวิตโดยรวมส่วนมากมักจะไม่ค่อยมีความสุขเข้ามาในชีวิต เป็นคนที่เก็บกด เมื่อเจอสิ่งที่กดดันเข้ามาในชีวิตมากๆอาจจะทำให้กลายเป็นคนวิกลจริต อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง มิ่งขวัญอันเป็นที่เจริญตา ชื่อนี้โดดเด่นในเรื่องของการจินตนาการ มีความคิดเพ้อฝันที่กว้างไกล ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบการอยู่นิ่งอยู่กับที่ รักในการเดินทาง ค้นหาสิ่งใหม่ๆ เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น ชอบศึกษาหาความรู้ รักในความท้าทาย การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว กล้าได้กล้าเสีย บางช่วงชีวิตมักเต็มไปด้วยความเสี่ยงจากการตัดสินใจ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีหน้าตางงามสดใส ชื่อนี้เป็นบุคคลที่ถือว่าโชคดีในเรื่องของการถูกอุปถัมภ์ค้ำชู ทำให้ความสำเร็จในชีวิตไม่ยุ่งยากมากนัก แต่นิสัยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนในการทำงาน ชอบการผัดวันประกันพรุ่ง ทำให้ชีวิตไม่ค่อยดำเนินไปตามแผนที่วางไว้มากนัก ความสำเร็จที่ได้มาจึงไม่ยิ่งใหญ่มาก ที่ประสบความสำเร็จก็มาจากผู้มีอำนาจคอยหนุนหลัง อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ยอดดวงใจอันเป็นที่รัก ชื่อนี้เป็นคนที่มีความกล้าได้กล้าเสีย ชีวิตมักชอบความโลดโผน การผจญภัย ไม่ชอบทำอะไรที่ซ้ำซากจำเจ ชอบความเสี่ยงทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิต มีความกล้าในการตัดสินใจ เป็นคนที่ชอบคิดชอบวางแผนทำงานชื้นใหญ่ๆ แต่มักจะไม่ไตร่ตรองแผนให้ดี ทำให้งานที่ทำอาจจะต้องพบอุปสรรคมากกว่าจะประสบกับความสำเร็จ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การเป็นมิ่งขวัญ ชื่อนี้เป็นคนที่ชอบเพ้อฝัน ปล่อยใจให้คิดเพ้อฝันไปเรื่อยๆ ชอบเพ้อฝันมากกว่าการลงมือทำ ชีวิตที่กำลังเดินทางหรือตามเป้าหมายอยู่มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จ หรือทำได้เพียงครึ่งทางก็ต้องล้มเลิก ไม่มีความพยายามที่เพียงพอ ไร้ความอดทน เจอปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามามักจะท้อถอย อ่านต่อที่นี่...