ชื่อมงคลหมวด ข

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ได้รับการประดับแล้ว ชื่อนี้เป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลม มีความสามารถและปฏิญาณไหวพริบดี ทำให้สามารถอ่านใจคนออกได้ง่าย สามารถที่จะวางแผนทำงานอ่านเกมของคู่ต่อสู้ได้ดี มีภาวะความเป็นผู้นำสูง เหมาะกับอาชีพที่ทำเป็นธุรกิจส่วนตัว แต่ต้องระวังในเรื่องความทะเยอทะยานที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้การงานล้มเหลวได้ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความเป็นน้อง ชื่อนี้มีความเป็นโมหะจริตครอบงำอยู่สูง มีความลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่เชื่อหรือศรัทธาอย่างไม่ค่อยลืมหูลืมตา ทำให้มักเสียทรัพย์หรือโดนหลอกหลวงอยู่บ่อยครั้ง การใช้ชีวิตมักจะชอบคบค้ากับผู้มีอิทธิพลด้านมืด ดึงดูดมิตรสหายที่เป็นนักเลง หรือคนไม่ดีให้เข้ามา ทำให้พากับดึงชีวิตให้ตกต่ำ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ขณะใดขณะหนึ่ง ชื่อนี้มีเรื่องของโชคชะตาและวิบากกรรมผสมปนกันอยู่ ทำให้ชีวิตมีเรื่องดีและเรื่องร้ายเข้ามาสลับกันไปเป็นช่วงๆ เวลาชีวิตได้รับความสุขก็มักจะไม่มั่นคง มักจะมีเรื่องหรือปัญหาเข้ามาให้แก้ไขแบบฉับพลัน ในคราวทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ อ่านต่อที่นี่...
การตั้งชื่อด้วยชื่อมงคลนี้มีความหมายชื่อสื่อถึง การมีผิวผุดผาด ผู้ที่ได้รับการตั้งชื่อด้วยชื่อมงคลนี้เต็มไปด้วยพลังของความสดใส สดชื่น เต็มไปด้วยพลังของความขยัน ว่องไว กระตือรือร้น ทำให้เป็นคนที่มีนิสัยร่าเริง ทำให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุข ชีวิตพบแต่ความสำเร็จ ทำสิ่งใดลุล่วงไปด้วยดี มีแต่ผู้คนที่รักใคร่อยากเข้าหา อ่านต่อที่นี่...
การตั้งชื่อนี้มีความหมายชื่อสื่อถึง ผู้มีอำนาจกว้างไกล ผู้ที่ได้รับการตั้งชื่อนี้เต็มไปด้วยเรื่องของความมัวเมาลุ่มหลง เป็นคนที่หลงระเริงไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ใช้ชีวิตไปวัน ๆอย่างไม่มีเป้าหมาย ทำให้คนรอบข้างเอือมระอา ชอบการผัดวันประกันพรุ่ง ชีวิตจึงพบเจอแต่กับความไม่แน่นอน หน้าที่การงานไม่ค่อยมั่นคง เป็นคนเบื่อง่ายจึงต้องเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆ อ่านต่อที่นี่...