ชื่อมงคลหมวด ข

ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความเจริญของจิตใจ ชื่อนี้พื้นฐานมีนิสัยเป็นคนเร้นลับ มีความแปลกแยกในตัวเอง มักไม่ค่อยเปิดเผยบุคลิกตนเองมากนัก มักจะได้รับความกดดันจากหน้าที่การงานหรือผู้มีอำนาจ แต่ไม่เคยปริปากบอกใคร เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตจะปิดปากเงียบ เป็นคนเก็บกด ทำให้มักจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายๆ อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ใจที่เป็นสิริมงคล ชื่อนี้ชีวิตมักจะมีความผันผวน เป็นชื่อนี้ส่งผลเสียมากมายให้กับชีวิต ทำการงานสิ่งใดมักจะไม่ราบรื่น หาความสำเร็จได้ยาก เจอแต่เรื่องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเกิดความเบื่อหน่าย และเมื่อประสบความสำเร็จก็มักจะเพียงชั่วคราว ชีวิตก็กลับไปพบกับความยากลำบากอีกครั้ง นิสัยเป็นคนที่ชอบทำงานใหญ่ๆโดยไม่วางแผนก่อนล่วงหน้า อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง จิตใจอันงงามที่ผ่านการขัดเกลาแล้ว ชื่อนี้เป็นชื่อที่จะประสบแต่ความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในชีวิต มีความโดดเด่นในเรื่องหน้าที่การงาน จะได้ทำงานที่ตนเองชอบ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างก้าวกระโดด หน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรือง ฐานะการเงินมีความมั่นคง มีความคิดที่เชื่อมั่นในตนเอง แน่วแน่ในอุดมการณ์ที่ตนเองสร้างขึ้น อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความเป็นน้อง ชื่อนี้เป็นชื่อดี แต่การใช้ชีวิตในช่วงแรกๆนั้นมักจะเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย ต้องผ่านการต่อสู้ มักจะพบกับปัญหาที่เข้ามามากมายอย่างแก้ไม่ตก อาศัยความขยันมั่นเพียร ความอดทน และความตั้งใจจริงที่จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ และจะพบกับความสำเร็จที่มั่นคง และยาวนานในอนาคต อ่านต่อที่นี่...
ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความเป็นน้อง ชื่อนี้มีดวงของอุบัติเหตุนำหน้าอยู่ ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตที่อาจจะต้องเลือดตกยางออก ได้รับอุบัติเหตุที่ต้องเข้าโรงพยาบาล อาจจะต้องสูญเสียอวัยวะหรือพิการ การทำงานมักจะไม่ค่อยได้งานที่ใกล้บ้าน จะต้องเดินทางไปแดนไกลอยู่บ่อยครั้ง ทำให้มีเพื่อนมิตรสหายมากหลาย แต่โดยส่วนมากมักไม่ใช่เพื่อนแท้ อ่านต่อที่นี่...